SMS ще ни предпазва от нерегламентирано или фалшиво лечение