Падането на температурите значително натоварило мрежата на ЧЕЗ