До 40 евро на ден изкарва от просия българин в Брюксел