Москва: Сирия да остане цяла, независима и светска държава