Тръгва гражданска инициатива срещу войната по пътищата