Иван Портних поздрави жителите и гостите на традиционния събор в село Аспарухово