У нас: За един успял крадец на 17 и една провалена система