Пълните родители са предпоставка за затлъстяване при децата си