В тази пустиня се отглеждат зеленчуци с морска вода и слънце