Никога не знаеш колко скоро ще стане прекалено късно