Защо страните се делят на първи, втори и трети свят