Кирил Николов-Дизела се прицели в 7.30 часа за обиколка на Витоша