Hera.bg - По-късно тя си спомняше за щастливите часове на този следобед