МААЕ: Преди пускането на Беларуската АЕЦ трябва да завърши осигуряването на надзора по безопасността и