Приключи дефектоскопията на кръговия шев на полукорпуса на реактора РИТМ-200