„Социалният президент” Георги Първанов се изтупа с костюм за 7 бона от бутика на милионерите „CANALI”