83-годишна жена със счупен крак чака 3 часа линейка под дъжда