В Световния ден на прехраната БХБ отчита 40 % повече спасена от разхищение храна