„Минало (не)свършено“ за безпаметността и за престъпленията на комунизма