В Габрово беше открит 14-ят фестивал на духовната музика