Един татко и 28 майки се учат на родителство в Асеновград