568 души бягаха с розови полички в подкрепа на жените с рак на гърдата