"Фич" с оптимистична прогноза за кредитния рейтинг на Русия