Над 500 малки и средни фирми от България са кредитирани по плана "Юнкер"