Преслава преспала с Комсийски след Ирен Онтева (Пълен списък с родните звезди минали през леглото на милионерското синче)