Новак: Инфраструктурата на "Турски поток" трябва да е готова до 2019 г.