Държавата отказа помощ на Емко, ученици събират пари за него