Четири отбора във футболен турнир срещу расизма, “Веселите математици” първи