Читатели: Водата в Хасково не става за пиене, какво поскъпване?