Trend: Великобритания планира да остане най-големия инвеститор в Азербайджан