Здравната каса има протокол при отказ от регистриране с пръстовия идентификатор