Община Плевен кандидатства за финансиране на строеж на спортна база