Валентин Иванов: LNG-термитналите ще бъдат революцията на Европа по снабдяването и диверсификацията на доставките на газ