Лиляна Павлова обсъди с Василе Дънку програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния