Тръмп срещу жените, които го обвиниха! Те са болни лъжкини, търсещи пари или слава