Теменужка Петкова: Напрежение няма, говорихме откровено