Вижте за кой символ София завижда на Бургас още отпреди 100 години