Кредитният рейтинг на България е със стабилна перспектива