200 държава подписаха споразумение за намаляване на парниковите газове