Как възприемаш живота си – като океан или като топка пластилин?