Фотограф, отвлечен в Сирия преди 3 години, беше освободен