Провеждат съвместно учение PASSEX с участието на френския кораб „Промие Метр Л’ер” и българските ВМС