Децата с аутизъм се отличават с емоционална устойчивост