Община Бургас инвестира в съвременна видеосистема, която ще бъде в помощ на хората с нарушено зрение