Теменужка Петкова: Няма да се стигне до време разделно за кабинета