Временно затварят за движение път III-409 в община Попово