Търсят техници за инкубатори и трима за гушене на патици