Г-н Цветанов, слагайте точка отвреме навреме, за да мога да се включвам