КЛИСУРСКИЯТ МАНАСТИР ЩЕ ПАЗИ ЧАСТ ОТ ДРЕХАТА НА СВ. ПЕТКА