Над 500 малки и средни български фирми са кредитирани по плана „Юнкер“ до момента